Begeleiding

Om voor een pijnrevalidatieprogramma in aanmerking te komen moet een
cliënt vaak het medische traject eerst volledig doorlopen hebben. Het is een intensief en kostbaar programma wat de drempel in veel gevallen hoog maakt voor veel mensen met aanhoudende klachten.

Een op maat afgestemde pijneducatie, begeleiding en
complementaire zorg, naast een regulier medisch traject kan uitkomst bieden. Het heeft een preventieve werking op het verergeren en
aanhouden van klachten en het scheelt kosten voor de gezondheidszorg.
Tijdens een intake worden zorgvragen, mogelijkheden en behandeldoelen afgestemd met de client. Begeleiding door mij kan goed gecombineerd worden naast fysiotherapie, ergo- oefentherapie of begeleiding door een psycholoog.Hieruit volgt een plan.

Begeleiding door mij kan bestaan uit:

  • Pijneducatie.
  • Het coachen richting een gezonde manier van omgaan met klachten op basis van positieve gezondheid.
  • Advies met betrekking tot het doorsturen naar overige specialisten en zorgverleners.
  • Hulp, begeleiding en advies bij het afbouwen van pijnmedicatie waaronder opiaten,  in samenspraak met de medisch verantwoordelijk arts.
  • Het onderzoeken van mogelijkheden om pijn optimaal te verzachten in samenspraak met de medisch verantwoordelijke arts. Hierbij combineer ik het optimaal inzetten van medicatie met niet- medicamenteuze mogelijkheden door het inzetten van veilige en effectieve complementaire zorg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.